Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://jakatodzielnica.pl/.

Administratorem danych osobowych jest Jakub Chudarek WDZ.pl, ul. Gołaśka 3/64, 30-619 Kraków, NIP: 679-267-71-92. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@jakatodzielnica.pl.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Jakub Chudarek WDZ.pl, ul. Gołaśka 3/64, 30-619 Kraków, NIP: 679-267-71-92.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://jakatodzielnica.pl/,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. Operator płatności - Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik ma możliwość rejestracji w serwisie w celu uzyskania dostępu do wersji premium. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać swój adres e-mail, który może zawierać takie dane osobowe jak imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym przypadku jest zgoda wynikająca z rejestracji w serwisie.
 2. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach rejestracji przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi konta premium oraz umożliwienia korzystania z płatności, które są obsługiwane przez Operatora płatności. W procesie płatności adres e-mail Użytkownika jest przekazywany do Operatora płatności, który następnie wysyła na podany adres e-mail informacje związane z płatnością i jej statusem.
 3. Kontaktowanie się z Administratorem poprzez adres e-mail wiąże się z przekazaniem danych osobowych, takich jak adres e-mail Użytkownika jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi zapytania i mogą podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 7. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Mimo to Użytkownik musi być także świadomy, że przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony https://jakatodzielnica.pl/.
 3. Pliki cookies dzielą się na „trwałe” (persistent) i „sesyjne” (session). Plik trwały składa się z pliku tekstowego przesyłanego przez serwer do przeglądarki, który będzie przechowywany przez przeglądarkę aż do ustalonej daty utraty ważności (chyba że użytkownik sam go usunie przed wspomnianą datą). Z kolei plik sesyjny jest plikiem tymczasowym, który wygasa po zakończeniu bieżącej sesji użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki. Na Stronie https://jakatodzielnica.pl/ stosowane są zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookies.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony https://jakatodzielnica.pl/ przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony https://jakatodzielnica.pl/ wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi serwera obejmują takie dane jak: adres IP Użytkownika, datę i czas zapytania, informacje o używanej przeglądarce, informacje o używanym systemie operacyjnym, informacje o stronie, z której Użytkownik został przekierowany na Stronę https://jakatodzielnica.pl/. Logi serwera mogą być również używane w celu diagnozowania ewentualnych awarii serwera, analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa i zarządzania serwerem.
 3. Dane zawarte w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony https://jakatodzielnica.pl/, a nie są przez Administratora wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera są przechowywane na serwerze w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, a dostęp do nich jest ściśle ograniczony.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. O ewentualnych zmianach Użytkownicy będą informowani na bieżąco poprzez publikację zmienionej Polityki Prywatności na Stronie https://jakatodzielnica.pl/. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności obowiązują od momentu ich publikacji.
 2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@jakatodzielnica.pl.
 3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie i obowiązuje od 14.03.2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2023.

Wykryto, że korzystasz z Adblocka. Aby korzystać z tej strony, musisz wyłączyć blokowanie reklam.
Wyłącz AdBlocka i przeładuj stronę